ארבעת היסודות | מהות עפר

על מנת שאדם יוכל לעבוד עם מידותיו, הוא מוכרח להבינם. ההבנה השורשית של הדברים הינה חכמה גדולה ועמוקה, ורק לאחר מכן מתבררים הענפים, העלים והפירות. בסדרה זו מתמקד הרב בחלק העפר. הסדרה יצאה לאור בספר של 16 השיעורים הראשונים.

Understanding Your Middos
[32 שיעורים בסדרה] [146551 צפיות]

Pages