דע את כוחותיך

• דע את כוחותיך ענינו התפרטות הכוחות. כי כל דבר יש שורשים ויש ענפים. שורש ג' אבות, ימין שמאל ואמצע. תולדות, י"ב שבטים, י"ב גבולי אלכסון, י"ב חושי הנפש, כמ"ש בספר יצירה פ"ה. ומכאן ואילך נולדו ע"י יוצאי ירך יעקב. וזה מתגלה בנפש כשבעים כוחות.

[64 שיעורים בסדרה] [67297 צפיות]

Pages