דע את כוחותיך

על הפסוק "ויצא חותר מגזע ישי" (ישעיה י"א), מונה רבינו הגר"א בפירושו על הנ"ך, שבעים כוחות נפש המרכיבים את קומת הבעל-חי, כאשר תחילתם נעוצים בכוחות השורשיים של הבריאה (האין, ההיולי והצורה ראשונה), וארבעת היסודות (רוח מים אש ועפר) ותכונותיהם. ולאחר מכן, בכוחות המרכיבים את הדומם וכן הצומח, עד שמגיעים לכוחות הבעל-חי עצמו. כמובן שמטרת הכרת כוחות אלו הינו ביחס להרכב הכוחות באדם עצמו. בעמקות מיוחדת, מבאר הרב כאן את מציאות כל כוח וכוח בנפש, את שורש ענינו, ואת צורתו המתוקנת באדם והיפוכה בנפש הבהמית.

[64 שיעורים בסדרה] [48894 צפיות]
    • להאזנה דע את כוחותיך 058 משלים הציוי שינה
    • להאזנה דע את כוחותיך 059 משלים הציוי רוגז כעס
    • להאזנה דע את כוחותיך 060 משלים הציוי קורקבן

Pages