דע את כוחותיך

• דע את כוחותיך ענינו התפרטות הכוחות. כי כל דבר יש שורשים ויש ענפים. שורש ג' אבות, ימין שמאל ואמצע. תולדות, י"ב שבטים, י"ב גבולי אלכסון, י"ב חושי הנפש, כמ"ש בספר יצירה פ"ה. ומכאן ואילך נולדו ע"י יוצאי ירך יעקב. וזה מתגלה בנפש כשבעים כוחות.

[64 שיעורים בסדרה] [65654 צפיות]
    • להאזנה דע את כוחותיך 058 משלים הציוי שינה
    • להאזנה דע את כוחותיך 059 משלים הציוי רוגז כעס
    • להאזנה דע את כוחותיך 060 משלים הציוי קורקבן

Pages