דע את כוחותיך

• דע את כוחותיך ענינו התפרטות הכוחות. כי כל דבר יש שורשים ויש ענפים. שורש ג' אבות, ימין שמאל ואמצע. תולדות, י"ב שבטים, י"ב גבולי אלכסון, י"ב חושי הנפש, כמ"ש בספר יצירה פ"ה. ומכאן ואילך נולדו ע"י יוצאי ירך יעקב. וזה מתגלה בנפש כשבעים כוחות.

[64 שיעורים בסדרה] [67295 צפיות]
  • להאזנה דע את כוחותיך 038 כח המרגיש השומר
  • להאזנה דע את כוחותיך 039 כח המרגיש המחשבה
  • להאזנה דע את כוחותיך 040 כח המרגיש זכרון
  • להאזנה דע את כוחותיך 041 כח המעורר זכרון וחפץ השכלי
  • להאזנה דע את כוחותיך 042 כח המעורר תאוה אהבה ושנאה
  • להאזנה דע את כוחותיך 043 כח המעורר חמדה גיעול
  • להאזנה דע את כוחותיך 044 כח המעורר הנאה ועצב זיו
  • להאזנה דע את כוחותיך 045 כח המעורר כעס אבירות ויראה
  • להאזנה דע את כוחותיך 046 כח המעורר כעס תוחלת ייאוש
  • להאזנה דע את כוחותיך 047 כח המניע מייאשר
  • להאזנה דע את כוחותיך 048 כח המניע כח המוה מצווה ומצוה
  • להאזנה דע את כוחותיך 049 משלים הציוי י-ב חושים שחיה
  • להאזנה דע את כוחותיך 050 משלים הציוי הרהרור כליות מחשבה ומדמה
  • להאזנה דע את כוחותיך 051 משלים הציוי ראיה
  • להאזנה דע את כוחותיך 052 משלים הציוי שחוק טחול
  • להאזנה דע את כוחותיך 053 משלים הציוי הילוך
  • להאזנה דע את כוחותיך 054 משלים הציוי שמיעה
  • להאזנה דע את כוחותיך 055 משלים הציוי מעשה
  • להאזנה דע את כוחותיך 056 משלים הציוי תשמיש מרה
  • להאזנה דע את כוחותיך 057 משלים הציוי ריח דקין

Pages