היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

דע את התבודדותך הכנה

סדרה המסביר כיצד להתכונן צעדאחר צעד להתבודדות
Shiurim w/ live english translation and transcripts »

Inner Silence Series
[11 שיעורים בסדרה] [12615 צפיות]
  • להאזנה דע את התבודדותיך הכנה 001 הקדמה רצון אמתי
  • להאזנה דע את התבודדותיך הכנה 002 הכנה להתבודדות
  • להאזנה דע את התבודדותיך הכנה 003 מרגיע את החושים
  • להאזנה דע את התבודדותיך הכנה 004 שלושה אופנים להכנס פנימה
  • להאזנה דע את התבודדותיך הכנה 005 יסוד התבודדות
  • להאזנה דע את התבודדותיך הכנה 006 מה זה התבודדות
  • להאזנה דע את התבודדותיך הכנה 007 מודעות של מעשינו
  • להאזנה דע את התבודדותיך הכנה 008 חידוש על ידי חיבור וניתוק
  • להאזנה דע את התבודדותיך הכנה 009 הכרת פנימית
  • להאזנה דע את התבודדותיך הכנה 010 הקשבה פנימית