דע את הרגשותיך

סדרה זו סוקרת את כוחות הנפש הקיימים באדם המתחלקים יסודות: אש, רוח, מים ועפר. כמו כן עוסקת היא בדרך להגיע לנביעה פנימית, בתנועת ההתפשטות וההתכנסות שבנפש, בשבע כוחות הנפש הבהמית ובבירור מעמיק של המושגים בטחון, פחד ושמחה. הסדרה יצא בספר.
לרכוש אונליין buy english versionbuy online

Bilvavi Bitachon
[17 שיעורים בסדרה] [47374 צפיות]