דע את מידותיך הדרכה מעשית כח ההתרכזות

[5 שיעורים בסדרה] [1079 צפיות]
    • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 002 מים דעפר גירוים קטנים להיסח דעת
    • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 003 רוח דעפר תנועה מתמדת מדוקית ומותאמת לנפש
    • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 004 אש דעפר מחשבות קלות המסיחות את הדעת
    • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 005 עפר דמים הגררות קבועה