דע את דעתך

בסדרה זו ישנה חתירה להבין את מערכת קומת נפש האדם במערכת הדעת הפרטית של כל אדם. הסוגיה של כח הדעת נלמדת כחלק ממערכת המוחין של חכמה, בינה ודעת. בפתיחת הסדרה ישנו הסבר על שלושת חלקי הדעת: דעת המבדלת, דעת המכרעת ודעת המחברת. בסוגיית עץ הדעת, בה גנוזה כל הסוגיה של הכרת הדעת, ישנו בירור של שלושה חלקים אלו על פי שלושת חלקי הפסוק בפרשת בראשית.

Utilizing Your Knowledge
[15 שיעורים בסדרה] [41575 צפיות]