הלבבות שער הבחינה

השער השני - בביאור אופני הבחינה בברואים ורב טוב האלהים עליהם | ישנה מימרה בשם הסבא מקלם, שבשבילו גן עדן זה שיתנו לו כיסא וסטנדר וספר חובת הלבבות. כדי להבין את עומק המימרה הזו צריך להרגיש מה מונח בעומר הספר הזה. הרב מנסה לפתוח לנו את הלב לאור האמונה העמוקה שטמונה בספר הזה

[34 שיעורים בסדרה] [45128 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 021 שער הבחינה פרק ה בושת
  • להאזנה חובת הלבבות 022 שער הבחינה פרק ה כוח השכל
  • להאזנה חובת הלבבות 023 שער הבחינה פרק ה חיי שכל
  • להאזנה חובת הלבבות 024 שער הבחינה פרק ה מדות דיבור
  • להאזנה חובת הלבבות 025 שער הבחינה פרק ה כתיבה01
  • להאזנה חובת הלבבות 026 שער הבחינה פרק ה כתיבה02
  • להאזנה חובת הלבבות 027 שער הבחינה פרק ה גילוי מעשיו השם
  • להאזנה חובת הלבבות 028 שער הבחינה פרק ה חושך הלילה רצון הבורא
  • להאזנה חובת הלבבות 029 שער הבחינה פרק ה התדבקות ברצון הבורא
  • להאזנה חובת הלבבות 030 שער הבחינה פרק ה תורה
  • להאזנה חובת הלבבות 031 שער הבחינה פרק ה מנהיג אחד מלכות
  • להאזנה חובת הלבבות 032 שער הבחינה סוף פרק ה מקח וממכר
  • להאזנה חובת הלבבות 033 שער הבחינה פרק ו מפסידים היחוד
  • להאזנה חובת הלבבות 034 שער הבחינה פרק ו משל ילד בבור מאסר המלך

Pages