הלבבות שער היחוד

השער הראשון - בביאור אופני חיוב יחוד האל בלב שלם | ישנה מימרה בשם הסבא מקלם, שבשבילו גן עדן זה שיתנו לו כיסא וסטנדר וספר חובת הלבבות. כדי להבין את עומק המימרה הזו צריך להרגיש מה מונח בעומר הספר הזה. הרב מנסה לפתוח לנו את הלב לאור האמונה העמוקה שטמונה בספר הזה

[24 שיעורים בסדרה] [51001 צפיות]
  • להאזנה חובת הלבבות 001 הקדמה תורה שקדמה לעולם
  • להאזנה חובת הלבבות 002 הקדמה הכוחות הצפונים
  • להאזנה חובת הלבבות 003 הקדמה הכחמה הצפונה
  • להאזנה חובת הלבבות 004 הקדמה החיות בעבודה הצפונה
  • להאזנה חובת הלבבות 005 הקדמה הניתוק מאהבת העולם
  • להאזנה חובת הלבבות 006 הקדמה האור הצפון
  • להאזנה חובת הלבבות 007 הקדמה חכמה ממקור פנימי
  • להאזנה חובת הלבבות 008 הקדמה שלוש מקורות לאמונה
  • להאזנה חובת הלבבות 009 הקדמה היחס בין תורה לעבודה
  • להאזנה חובת הלבבות 010 הקדמה גילויינו וצפונינו שווים
  • להאזנה חובת הלבבות 011 הקדמה חיצוניות ופנימיות
  • להאזנה חובת הלבבות 012 הקדמה החשד בשוחד הנגיות
  • להאזנה חובת הלבבות 013 הקדמה הסכנה בחוכמת הגוים
  • להאזנה חובת הלבבות 014 הקדמה שערים חובת הלבבות
  • להאזנה חובת הלבבות 015 הקדמה סוף הקדמה העידית שבתורה
  • להאזנה חובת הלבבות 016 שער היחוד פרק א יחוד הקל כחדר יחוד
  • להאזנה חובת הלבבות 017 שער היחוד פרק א קשר של פנימיות הלב להשם
  • להאזנה חובת הלבבות 018 שער היחוד פרק א ארבע מדרגות באמונה
  • להאזנה חובת הלבבות 019 שער היחוד פרק ב ארבע מדרגות ביחוד

Pages