מזל החודש

י"ב מזלות הינם, לכל חודש ישנו מזל המשמש באותו חודש, כגון ניסן – טלה, אייר – שור, סיון – תאומים וכו'. סדרה זו מבארת לעומק את מזלו של כל חודש

Bilvavi Chodesh Kislev Nightime ActivitiesBilvavi Rosh Chodesh Talks
[15 שיעורים בסדרה] [74619 צפיות]