מהות החודש

רבותינו בספר יצירה פרק ה' לימדונו שלי"ב חודשים, יש לכל חודש כח מיוחד כגון שיחה, הרהור, ראיה וכו'. סדרה זו עוסקת לבאר כח החודש והחוש המתגלה בו.

Bilvavi Rosh Chodesh TalksBilvavi Chodesh Kislev Nightime Activities
[15 שיעורים בסדרה] [72624 צפיות]