חנוכה

ימי חנוכה הם ימי מלחמה בין חכמת תוה"ק, תורה אור, לחכמת יון, כנודע. אמנם מצינו נקודה שונה במלחמה זו משאר מלחמות, שאין ענינה רק לנצח האויב ולבטלו, אלא להכניס חלקו בפועל לקדושה.

Chanukah Talksבלבבי חנוכהבלבבי ספר חנוכה
[67 שיעורים בסדרה] [81480 צפיות]
  • להאזנה חנוכה 043 זדים זדים ביד עוסקי תורתך תשעה
  • להאזנה חנוכה 041 אהרון אוהב שלום יון תשעד
  • להאזנה חנוכה 039 כתים מעל אור וחושך תשעד
  • חנוכה 039 כתים מעל אור וחושך תשעד [11 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה חנוכה 035 ניגון וטהר ליבנו לעבדך באמת תשעג
  • חנוכה 035 ניגון וטהר ליבנו לעבדך באמת תשעג [2 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה חנוכה 034 נר פתילה שמן תשעג
  • להאזנה חנוכה 033 שמן דקדושה שמן דקלקול תשעג
  • חנוכה 033 שמן דקדושה שמן דקלקול תשעג [11 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה חנוכה 029 לווית חן וחנוכה תשעב

Pages