חנוכה

ימי חנוכה הם ימי מלחמה בין חכמת תוה"ק, תורה אור, לחכמת יון, כנודע. אמנם מצינו נקודה שונה במלחמה זו משאר מלחמות, שאין ענינה רק לנצח האויב ולבטלו, אלא להכניס חלקו בפועל לקדושה.

Chanukah Talksבלבבי חנוכהבלבבי ספר חנוכהBilvavi Kislev Binyamin
[84 שיעורים בסדרה] [279503 צפיות]
  • להאזנה חנוכה 041 אהרון אוהב שלום יון תשעד
  • להאזנה חנוכה 039 כתים מעל אור וחושך תשעד
  • להאזנה חנוכה 036 נח יפת יון אלישה תשעד
  • להאזנה חנוכה 035 שם משמן שנוי השם תשעג
  • להאזנה חנוכה 035 ניגון וטהר ליבנו לעבדך באמת תשעג
  • להאזנה חנוכה 034 נר פתילה שמן תשעג
  • להאזנה חנוכה 033 שמן דקדושה שמן דקלקול תשעג
  • להאזנה חנוכה 029 לווית חן וחנוכה תשעב
  • להאזנה חנוכה 024 הדלקת הנר והלל והודיה תשעב
  • להאזנה חנוכה 023 חידוש של 8 ימים תשעב 3

Pages