בלבבי משכן אבנה - ח"ז

ספר זה, "ספר האמונה", המיועד ליחידים בלבד אשר זהו צורך נפשם, בא לבאר את מהות האמונה וגדרה, והתחברותה והתקשרותה עם שאר סוגי העבודה. דגש מיוחד ניתן בכמה ממאמריו על ענין ואופן גילוי האדם בנפשו פנימה את מדרגת אדה"ר לפני החטא, ואת העבודה המוטלת עליו בגילוי ה"אין עוד מלבדו". הסדרה יצא בספר
לרכוש חלק ו' וז' אונליין

Bilvavi Part 7
[8 שיעורים בסדרה] [15671 צפיות]