בלבבי משכן אבנה - ח"ט

עיקר תפקידנו בחיים הוא להפנים ולשמור ולקיים את גבולי התורה במחשבה ובמעשה, הידועים בתורת הקבלה בתור "כלים" לקבלת ה"אור". אחרי שיש לו לאדם את המחויבות העמוקה לקיום ההלכה, ויעמול הרבה בתורה, אזי יתכן שיוכל להתחיל לחוש את האור האמונה הנובעת מן התמימות, והיא המאפשרת לאדם להדבק להשי"ת, האין סוף ב"ה, הוועדים בספר זה מיועדים ליחידים שהגיעו למדרגה זו, היכולים לחיות עם ה"אור" בלי לאבד את מחויבותם לעיקרי האמת של ה"כלים". הסדרה יצא בספר
לרכוש חלקח' ט' אונליין

בלבבי מקור הבכי בנפשבלבבי היסוריםBilvavi Part 9
[17 שיעורים בסדרה] [43193 צפיות]