בלבבי משכן אבנה - ח"ג

ספר זה הועד במקורו להוות "פרקי הדרכה לבן תורה". בפרקו הראשון, סולל המחבר "סולם של עליה", להדריך על ידו את ה'מבקש' כיצד יוכל להפריש עצמו מחיי החומר והנפרדות ולבנות את בנין נשמתו הפנימי, כדי לגלות ע"י כך את הוייתו הפנימית כיצד מאוחדת היא עם בוראה. לאחר מכן באים "פרקי העבודה" המתמקדים כל אחד על נושא מסויים: תורה, תפילה, חסד, מוסר, ואמונה, וכן קובץ של מאמרים על ענינים שונים. הסדרה יצא בספר
לרכוש חלק ג' וד' אונליין

Bilvavi Part 3בלבבי משכן אבנה חלק ג
[7 שיעורים בסדרה] [7981 צפיות]