בלבבי משכן אבנה - ח"ד

.בסדרה זו הרב שם דגש מיוחד על בירור נושא התבוננות הנפש בשעת השקט עם עצמה ועם קונה. כמו כן, נתבארו דרכי גילוי ובנין כח הרצון, ועוד כמה עניינים הנצרכים לעבודה הפנימית
לרכוש חלק ג' וד' אונליין

Bilvavi Part 4
[23 שיעורים בסדרה] [35568 צפיות]

Pages