בלבבי משכן אבנה - ח"ד

בסידרה זו הרב דגש מיוחד לבירור בנושא התבוננות הנפש בשעת ההשקט עם עצמה ועם קונה, וכן בדרכי גילוי ובנין כח הרצון, ובעוד כמה ענינים הנצרכים לעבודה הפנימית
לרכוש חלק ג' וד' אונליין

בלבבי משכן אבנה חלק דBilvavi Part 4
[23 שיעורים בסדרה] [7908 צפיות]

Pages