בין המצרים

בין המיצרים עניינם לכאורה חושך. "כל רודפיה השיגוה בין המיצרים". לעומת זאת יש גם את "כל רודפי י-ה השיגוה בין המיצרים" ימים אלו מסוגלים מאוד להשגת השם יתברך. בשיעורים אלו הרב שופך הרבה אור גם על עבודת האדם עם נפשו ונשמתו בימים אלו וגם על עומק הפנימיות של ימים אלו

Bilvavi Unity Talksבלבבי בין המצריםBilvavi Three Weeks Talksמאמר חורבן הבית וחיי פנימיותמאמר הנהגת הדעת והממון
[37 שיעורים בסדרה] [65121 צפיות]
  • להאזנה בין המצרים 017 הר שדה בית תשעה באב תשעג

  • בין המצרים 017 הר שדה בית תשעה באב תשעג [81 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה בין המצרים 015 בכי ביסוד הבית תשעב

  • בין המצרים 015 בכי ביסוד הבית תשעב [68 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה בין המצרים 014 מים בתשעה באב שתיה רחיצה ובכי תשעב
  • להאזנה בין המצרים 013 שבר וחורבן תשעב
  • להאזנה בין המצרים 012 תשעה באב ג מקדשות תשעב
  • להאזנה בין המצרים 011 תשעה באב בנין בית המקדש וחורבנו תשעב
  • להאזנה בין המצרים 010 הכרובים בבית המקדש תשעב

  • בין המצרים 010 הכרובים בבית המקדש תשעב [32 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה בין המצרים 009 תשעה באב בכי ושמחה תשעב

  • בין המצרים 009 תשעה באב בכי ושמחה תשעב [42 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה בין המצרים 007 תשעה באב ומביא גואל לבני בניהם תשעב
  • להאזנה בין המצרים 006 תשעה באב שנאת חינם תשעב

  • בין המצרים 006 תשעה באב שנאת חינם תשעב [68 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה בין המצרים 001 מקור הבכי בנפש האדם

Pages