עולמה הפנימי של בת ישראל

סדרה חדשה המתמקדת בעבודת ה' של נשים להתבונן ולהבין מעט יותר את התפקיד בנות שרה, רבקה, רחל ולאה

[8 שיעורים בסדרה] [7866 צפיות]
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 001 הצורך בהכרת הנפש
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 006 אהבה ויראה
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 007 אהבה בגילוי
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 008 חשיבות של ארבעת היסודות