נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

עולמה הפנימי של בת ישראל

סדרה חדשה המתמקדת בעבודת ה' של נשים להתבונן ולהבין מעט יותר את התפקיד בנות שרה, רבקה, רחל ולאה

[4 שיעורים בסדרה] [2691 צפיות]
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 002 קשר חיצוני ופנימי רצון
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 003 בירור הרצון המניע המעשה והדרגתו
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 004 רצון הכרח הרגל