ספר בעל שם טוב

הבעל שם טוב, מייסד החסידות, לא כתב שום ספר, אבל הרבה ממאמריו נרשמו על ידי גדולי תלמידיו ואחר כך סודרו על פי פרשיות התורה הקשורות בספר "בעל שם טוב על התורה". ספר זה התחבב לדורות, אלא, שמאמריו בעוד שהם עמוקים הם גם תמציתיים, מצב הגורם קושי להבינם ולהשיגם. הרב מגלה רבות מהעמקות שיש בעשרים ושישה מאמרים ראשונים של פרשת בראשית. הסדרה יצא בספר

בלבבי ספר בעל שם טוב
[23 שיעורים בסדרה] [47499 צפיות]

Pages