נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות

סדרה חדשה על שורשי התנועות הנפשיות

[9 שיעורים בסדרה] [1193 צפיות]
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 001 הקדמה עפר צמצום
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 002 עפר צמצום כב מידות שורשים
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 003 עפר צמצום רצון
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 004 עפר צמצום חכמה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 005 עפר צמצום בינה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 006 עפר צמצום אהבה-חסד
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 007 עפר צמצום גבורה יראה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 008 עפר צמצום רחמים
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 009 עפר צמצום נצחון