מ"ח דרכים

התנא באבות פרק ו' מונה מ"ח דברים שהמה קנייני תורה. שעורים אלו נאמרו בערבי חג השבועות במקומות שונים ולפיכך יש בהם גוונים רבים לפי מקום אמירת השיעור וסוג השומעים

Bilvavi The 48 Ways
[26 שיעורים בסדרה] [17675 צפיות]

Pages